2. solis.

Salieciet savu individuālo xRM risinājumu

Standarta risinājuma iegūšanai izlaidiet šo un virzieties uz 3. soli

Jau gatavie biznesa risinājumi:

  Risinājums augstākās izglītības iestādēm

UNIMETIS – xRM risinājums augstākās izglītības iestādēm, kas bāzēts uz Microsoft Dynamics CRM platformas. UNIMETIS piedāvā pilnu un dinamisku visu studentu, pasniedzēju, partneru un citu, ar augstāko izglītību saistīto objektu, kas iesaistīti augstākās izglītības procesā, pārvaldi. Šī sistēma atbalsta pilnu studenta dzīves ciklu augstākās izglītības iestādē – no pieteikšanās procesa līdz absolvēšanai. UNIMETIS var iegādāties moduļu veidā, balstoties uz jūsu vajadzībām, mēs jums palīdzēsim izvēlēties piemērotāko moduļu kombināciju, un, ja nepieciešams, palīdzēsim pielāgot sistēmu jūsu biznesa procesiem.

  Nekustamais īpašums

REMS – xRM risinājums nekustamo īpašumu (dzīvojamo ēku, mazumtirdzniecības, biroju un ražošanas telpu) pārdošanas un pārvaldības procesu nodrošināšanai. Kā neatņemama sastāvdaļa jums būs iespēja sekot visam klientu un partneru attiecību procesam. REMS ļaus jums risināt tādas problēmas, kā, piemēram:
  • decentralizētu nekustamo īpašumu pārvaldība
  • datu decentralizācija
  • dubultu datu ievade
  • drošības riski
  • decentralizēta lietotāju pārvaldība
  • datu iegūšana no ārējiem datu avotiem
  • manuāla datu apkopošana
  • ierobežotu biznesa datu analīze
  • neefektīva nekustamo īpašumu portfeļa pārvaldība

  Cilvēkresursu vadīšana

PerformMS – Performance Management System ir veidota, lai optimizētu kompānijas snieguma analīzes procesus un darbinieku vērtēšanu. Ar PerformMS arī var vērtēt darbinieku sniegumu saskaņā ar to pienākumiem un analizēt to kompetences, efektivitātes uzlabošanai, lai sasniegtu uzstādītos standartus un sasniegtu maksimālos rezultātus. PerformMS saista darbiniekus ar to tiešajiem uzraugiem cilvēkvadības daļā un augstāko vadību. Tā ļauj izsekot un uzraudzīt procesus, kas saistīti ar visu kompānijas darbinieku sniegumu.

  Jebkura cita biznesa sfēra

Aptaujas modulis – aptauju veikšanai, kas ļauj tās veidot CRM sistēmā, aptauju izsūtīšana klientiem no sistēmas, tāpat tās iespējams apkopot rezultātus, analizēt tos un ģenerēt atskaites.

Dokumentu šablonu modulis – ātrai un vieglai plaša klāsta šablonu veidošanai visa veidu dokumentiem, balstītiem uz Microsoft Word bāzes (līgumi, ziņojumi, u.t.t.). CRM sistēmā jūs varat dokumentus gan uzģenerēt, gan uzglabāt.

Ja jūs meklējat pielāgotu CRM risinājumu, mēs jums izstrādāsim risinājumu , balstoties uz jūsu vajadzībām un prasībām, lai tas perfekti atbilstu jūsu biznesam!